NAPRAWY DOKONUJ TYLKO W ZAKŁADZIE DYSPONUJĄCYM NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI, NARZĘDZIAMI I ŻYWICAMI

Naprawa uszkodzeń PUNKTOWYCH (odprysków,oczek) oraz PĘKNIĘĆ

Według badań przeprowadzonych w Niemczech, aż 93% lekko uszkodzonych szyb, nadaje się do naprawy. Kierowcy decydują się na wymianę szyby, gdyż nie Wiedzą: jak dalece zaawansowana i skuteczna jest technologia napraw tego rodzaju uszkodzeń. O skuteczności naprawy decydują: zabezpieczenie uszkodzenia, czas zgłoszenia się do zakładu od momentu zdarzenia, stosowane nowoczesne technologie, narzędzia i żywice oraz doświadczenie i profesjonalizm Technika dokonującego naprawy. Do naprawy kwalifikują się uszkodzenia punktowe o średnicy nie przekraczającej 22 mm – tj. średnicy monety 5-złotowej

RODZAJE, PRZYCZYNY I PRZYKŁADY USZKODZEŃ:

punktowe: kamyk wylatujący z pod kół innego pojazdu, „wynalazkiem”- próby włamania, upuszczone kamyki przez… ptaki.

pęknięcia: uszkodzenie punktowe, rysy po skrobaniu, źle wykonana naprawa blacharska, naprężenia w wyniku eksploatacji.

SKUTKI RYZYKA POZOSTAWIENIA USZKODZENIA BEZ NAPRAWY

Może być przyczyną:  pęknięcia szyby podczas jazdy, ogranicza widoczność i rozprasza kierowcę, wydłuża czas reakcji kierowcy w zależności od warunków atmosferycznych i pory dnia od15-25%, osłabia skuteczność działania poduszki powietrznej, do środka uszkodzenia dostaje się bród- utrudniający lub uniemożliwiający wizualny efekt naprawy. Może być przyczyną zatrzymania dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej oraz niedopuszczenia do ruchu podczas przeglądu technicznego.

ZALETY NAPRAWY

Bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników Ruchu Drogowego. Oszczędność czasu i pieniędzy- naprawa trwa do 30min (samochód po naprawie gotowy jest do eksploatacji) a koszt w porównaniu z wymianą szyby jest minimalny i wynosi od 40zł. Przywrócenie fabrycznych właściwości szyby. Niezauważalne miejsce naprawy.

BEZTERMINOWA GWARANCJA NA WYKONANIE NAPRAWY SPRZĘTEM I ŻYWICAMI AMERYKAŃSKIEJ FIRMY

TECHNOLOGIA NAPRAWY:

Naprawa polega na usunięciu zanieczyszczeń, wtłaczaniu żywicy do ubytku i jej utwardzeniu oraz wygładzeniu szyby. Naprawy dokonujemy przy pomocy amerykańskich profesjonalnych, nowoczesnych: technologi,  narzędzi i żywic. Na życzenie wystawiamy zaświadczenie potwierdzające stosowanie najnowszych technologi oraz jakości usług

PRZYKŁADY DOKONYWANYCH NAPRAW:


NAPRAWY DOKONUJ TYLKO W ZAKŁADZIE DYSPONUJĄCYM NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI, NARZĘDZIAMI I ŻYWICAMI